Redakcja Polska

Promocja języka i kultury polskiej ważną misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

25.10.2020 10:43
Upowszechnianie języka polskiego w świecie jest jednym z głównych celów powołanej w 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zadanie to realizowane jest poprzez promocję nauki języka polskiego jako obcego, wspieranie inicjatyw dążących do profesjonalizacji nauczania, stały kontakt z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się nauczaniem polskiego oraz dbałość o podnoszenie rangi języka polskiego jako obcego.
Audio
  • "Język polski bez granic" - NAWA promuje język polski i polską kulturę [posłuchaj]
Warto dbać o kulturę osobistą. Nie tylko podczas studiów.
Warto dbać o kulturę osobistą. Nie tylko podczas studiów. shutterstock.com/ Monkey Business Images

Stworzenie platformy e-learningowej do nauczania języka polskiego, warsztaty z kultury żywego słowa, promocja kultury polskiej i języka poprzez sztukę – takie m.in. projekty wyróżniła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w drugiej edycji Programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie z NAWA otrzyma w tym roku 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Wśród wyróżnionych są m.in. znakomite polskie uczelnie i  większość z nich realizować będzie zgłoszone tematy z zagranicznymi partnerami. Na przykład Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z Northern Illinois University w USA, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu z ukraińskim partnerem - Uniwersytetem im. Alfreda Nobla, natomiast Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk wraz z niemieckim Institut für Slavistik, Universität Leipzig.

Upowszechnianie języka polskiego w świecie jest jednym z głównych celów powołanej w 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zadanie to realizowane jest poprzez promocję nauki języka polskiego jako obcego, wspieranie inicjatyw dążących do profesjonalizacji nauczania, stały kontakt z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się nauczaniem polskiego oraz dbałość o podnoszenie rangi języka polskiego jako obcego. Wśród wielu działań podejmowanych w tym zakresie przez Agencję należy podkreślić, że zapewnia ona obsługę administracyjną i finansową systemu certyfikacji języka polskiego. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego odbywają się już od  2004 roku i od  tego czasu  przystąpiło do nich  prawie 12 tysięcy osób. Dziś egzaminy certyfikatowe można zdawać w ponad dwudziestu ośrodkach w Polsce i poza jej granicami.

NAWA wspiera również nauczanie języka polskiego jako obcego w zagranicznych placówkach akademickich poprzez wysyłanie lektorów naszego języka. Współpracuje przy tym z ponad 80 uniwersytetami na całym świecie, w których są prowadzone lektoraty języka polskiego. 

Dzięki przedsięwzięciom podejmowanym przez Agencję cudzoziemcy oraz młodzież polskiego pochodzenia mogą nieustannie doskonalić znajomość polszczyzny, korzystając z kursów zarówno za granicą, jak też ze specjalnych  programów na polskich wyższych uczelniach.

NAWA, w swojej ofercie promocji języka polskiego ma także międzynarodowe studia polonoznawcze. Dzięki nim cudzoziemcy mogą odbyć część studiów w Polsce lub prowadzić  badania  naukowe w zakresie języka polskiego, kultury polskiej lub historii Polski.

Program Lektorzy, Polonista, czy Letnie Kursy języka i kultury polskiej, które prowadzi i wspiera finansowo Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej dedykowane są zarówno studentom, naukowcom, jak i instytucjom zainteresowanym podniesieniem jakości nauczania języka polskiego jako obcego, wzmocnieniem jego prestiżu, a także budowaniem dobrego wizerunku Polski w świecie.

W audycji z cyklu „Język polski bez granic” gościmy Kamilę Dembińską, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Cykl "Język polski bez granic" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Maria Wieczorkiewicz.