Redakcja Polska

Druskieniki - uzdrowisko na Litwie wypromowane przez marszałka Józefa Piłsudskiego

01.12.2020 21:51
Badaniem leczniczych właściwości źródeł w Druskiennikach na początku XIX wieku zajął się polski profesor chemii Uniwersytetu Wileńskiego, Ignacy Fonberg. Ale już dużo wcześniej, bo w 1794, na mocy dekretu króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego Druskieniki zyskały status miejscowości leczniczej. A popularność uzdrowiska wzrosła znacznie dzięki Józefowi Piłsudskiemu, który wielokrotnie w nim wypoczywał
Audio
 • "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie". Druskieniki - miasto na Litwie, popularne uzdrowisko położone na brzegu Niemna [posłuchaj]
Druskieniki. Willa Linksma
Druskieniki. Willa LinksmaFoto: Mirek Osip-Pokrywka

Druskieniki to miasto na Litwie, położone nad brzegiem Niemna, znane ze swoich zdrowotnych właściwości. Występują tu liczne źródła mineralne i pokłady borowiny. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od litewskiego słowa druskininkas oznaczającego człowieka zajmującego się warzeniem soli.

Po I wojnie światowej miasto znalazło się na terytorium Polski. Popularność uzdrowiska wzrosła znacznie dzięki Józefowi Piłsudskiemu, który wielokrotnie w nim wypoczywał. W latach 1929-1932 polscy architekci poczynili wielkie starania w kwestii rozbudowania kurortu. Pod kierunkiem dr Eugenii Lewickiej zbudowano „Zakład Leczniczego Stosowania Słońca, Powietrza i Ruchu”, w którym na początku powstały szatnie męskie, zaprojektowane przez Edgara Norwertha, a w 1931 r. szatnie damskie według projektu architekta zdrojowego Jana Jabłońskiego. W 1932 roku wybudowano dwa żelbetowe baseny według projektu inż. Aleksandra Szniolisa. W 1931 roku według projektu Jana Jabłońskiego wybudowano w parku zdrojowym modernistyczną Pijalnię Wód Mineralnych.


Park w Druskienikach             Foto: Mirek Osip-Pokrywka Park w Druskienikach              Foto: Mirek Osip-Pokrywka

W 1928 roku Druskieniki zostały uznane za uzdrowisko posiadające charakter użyteczności publicznej. Bywali tu także Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Moniuszko, Juliusz Osterwa, Hanka Ordonówna.

O tym wyjątkowym miejscu dla polskiego dziedzictwa na Wschodzie opowiada Mirek Osip-Pokrywka, znawca Kresów, podróżnik i autor i współautor kilkunastu przewodników i albumów fotograficznych, w tym „Leksykonu Zabytków Architektury Kresów Wschodnich” i ostatnio wydanego albumu ”Kresy. Śladami wielkich Polaków”.

Cykl "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Teksty czytał Janusz Szydłowski

Do wysłuchania programu zaprasza Katarzyna Semaan