Redakcja Polska

Polskie uczelnie z sukcesem uczą polszczyzny obcokrajowców. Zaproszenie do Lublina i Poznania

25.02.2021 08:00
Na większości polskich uniwersytetów funkcjonują ośrodki nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Dla wielu obcokrajowców stanowią one wstęp do edukacji w języku polskim na naszych uczelniach.
Audio
  • "Z językiem polskim w świat". Centra nauki języka polskiego dla cudzoziemców na polskich uczelniach w Lublinie i Poznaniu [posłuchaj]
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneGlow Images/East News

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej , realizując misję promocji języka polskiego, współpracuje z wieloma instytucjami za granicą, ale też w kraju. Są to między innymi Centra Języka Polskiego i Kultury Polskiej działające na wielu polskich uniwersytetach. Dwie takie znakomite placówki chcemy dzisiaj przedstawić w naszym cyklu.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostało utworzone w styczniu 1991 r. przez połączenie dwu integralnych jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zajmujących się sprawami języka i kultury polskiej: działającego od 1975 roku Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców założonego w roku 1981. 

Mając na względzie szeroką gamę zainteresowań słuchaczy, Centrum prowadzi różne formy kształcenia, odpowiadające - zarówno programem, czasem trwania, jak i terminami odbywania zajęć - życzeniom jego gości. W miesiącach wakacyjnych organizowane są w ramach tzw. Lat Polonijnych specjalistyczne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, literatury, historii.

O działalności zasłużonej dla edukacji cudzoziemców placówki opowiada prof. Anna Dunin-Dudkowska, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, będące częścią Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstało w 1985 roku, ma więc ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Studentom proponowane są różne formy kształcenia na kursach 2, 4, 6 i 10-godzinnych, semestralnych oraz rocznych, realizowanych na sześciu głównych poziomach zaawansowania. Organizowany jest także roczny intensywny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce. 

Celem Studium jest, aby organizowane kursy były nie tylko promocją języka i kultury polskiej, ale także miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów i opinii oraz nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni pomiędzy studentami. W każdym semestrze w prowadzonych przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców różnych typach kursów bierze udział prawie 400 osób z ponad 60 krajów świata.

O historii i sukcesach szkoły rozmawiamy z prof. Agnieszką Kwiatkowską, dyrektor Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer. Do jej wysłuchania zaprasza Przemysław Pawełek.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.