Redakcja Polska

Promocja języka i kultury polskiej za granicą. To zadanie realizują polskie służby dyplomatyczne we współpracy z NAWA

11.03.2021 08:30
Polscy dyplomaci mają świadomość, jak ważna jest promocja języka polskiego z punktu widzenia polityki zagranicznej państwa. To oni – często dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej - docierają z wiedzą o naszej kulturze do różnych środowisk na świecie, także w Wielkiej Brytanii.
Audio
  • Cykl "Z językiem polskim w świat". Znaczenie promocji języka polskiego dla polityki zagranicznej. Audycja z udziałem ministra Rafała Siemianowskiego z KPRM i prof. Arkadego Rzegockiego, ambasadora RP w Londynie [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Shutterstock

Wielka Brytania, jeśli chodzi o wymianę akademicką i naukową, jest ciekawym i pełnym wyzwań państwem. Brytyjskie uniwersytety należą do ścisłej światowej czołówki, w kraju jest też dużo polskich studentów co powoduje, że praca tam daje dużo satysfakcji – mówi Rafał Siemianowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel premiera w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który jako radca w Ambasadzie RP w Londynie w latach 2012-15 odpowiadał za współpracę naukową i akademicką.

Powołana w 2017 roku Rada NAWA jest ciałem kolegialnym, w skład którego wchodzą przedstawiciele świata akademickiego oraz instytucji publicznych. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.

- Dzięki obecności w radzie mogę obserwować, jak ta instytucja się rozwija i jak wiele pozytywnego wnosi w zakresie umiędzynaradawiania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Dziś współcześnie w dobie globalizacji niczego wielkiego nie można osiągnąć w nauce i edukacji wyższej bez kontekstów międzynarodowych - i NAWA te ważne zadania bardzo dobrze realizuje – mówi minister Rafał Siemianowski.

Przykładem współpracy z brytyjskimi uczelniami w promocji języka polskiego jest na przykład zorganizowanie konkursu o nagrodę Ambasadora RP w Londynie, skierowanego do studentów brytyjskich uczelni na esej, reportaż lub opowiadanie związane z tematyką polską, napisane po angielsku. Na początku warto promować wiedzę o Polsce w języku danego kraju,  by później wspierać inne działania, łącznie z nauką samego języka. Inny przykład to współpraca z polskimi lektorami w zakresie upowszechniania informacji dotyczących naboru na letnie kursy języka polskiego i kultury, które odbywają się w Polsce.

- Należy pamiętać, że Wielka Brytania jest krajem specyficznym, w którym z jednej strony jest duża polska emigracja, a z drugiej strony Brytyjczycy niechętnie uczą się języków obcych – podkreśla minister Rafał Siemianowski. Tego samego zdania jest ambasador RP w Wielkiej Brytanii prof. Arkady Rzegocki. Jak mówi, język angielski jest językiem globalnym, a mieszkańcy Wysp mają przekonanie, że dwujęzyczność utrudnia rozwój. Inaczej uważają mieszkający tam Polacy – dwujęzyczność sprzyja rozwojowi, szczególnie dzieci. Promowanie języka i kultury polskiej jest więc bardzo ważnym zadaniem, w które zaangażowana jest i polska ambasada, i miejscowa Polonia czy polskie szkoły sobotnie.

O promowaniu języka i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii, współpracy naukowej i akademickiej oraz o tzw. Polish Studies a także o tym, jak ważna jest ta promocja z punktu widzenia polityki zagranicznej państwa, w audycji z cyklu „Z językiem polskim w świat” mówią minister Rafał Siemianowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel premiera w Radzie NAWA oraz ambasador RP w Wielkiej Brytanii, prof. Arkady Rzegocki.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer. Do jej wysłuchania zaprasza Ewa Plisiecka.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.