Redakcja Polska

Promocja języka polskiego w świecie. Spotkanie z prof. Władysławem Miodunką, ambasadorem polszczyzny

04.02.2021 19:58
Prof. Władysław Miodunka specjalizuje się w badaniach języka polskiego w świecie. Jego prace naukowe z tego zakresu mają charakter pionierski. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz serii podręczników. Jest wychowawcą i mentorem wielu polonistów w kraju i na świecie.
Audio
  • "Z językiem polskim w świecie". Spotkanie z prof. Władysławem Miodunką, wybitnym językoznawcą specjalizującym się w badaniach języka polskiego w świecie [posłuchaj]
Prof. Władysław Miodunka, wybitny językoznawca, mentor i wychowawca polonistów w kraju i na świecie
Prof. Władysław Miodunka, wybitny językoznawca, mentor i wychowawca polonistów w kraju i na świeciepolonistyka.uj.edu.pl

"Promocja języka polskiego w świecie jest jak dyplomacja. Ona oczywiście potrzebuje pewnych narzędzi prawnych, teoretycznych, które należą do państwa, ale przede wszystkim potrzebuje dobrych dyplomatów. Nauczanie języka polskiego wymaga dobrych dyplomatów w zakresie promocji języka i kultury polskiej. Takich ludzi, którzy nawiązują łatwo kontakty, przyciągają innych do siebie, którzy łączą, a nie dzielą. Ogromnie się cieszę, że w takiej roli występowałem przez wiele lat i teraz to, co opowiadam jest po prostu informacją o tym, że to się udało”.

Tak, o sztuce  budowania  prestiżu języka polskiego w świecie mówi profesor Władysław Miodunka, założyciel Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. Władysław Miodunka jest wybitnym językoznawcą specjalizującym się w badaniach języka polskiego w świecie, bilingwizmu polsko-obcego i w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Jego prace naukowe z tego zakresu mają charakter pionierski. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz serii podręczników.

Doświadczenie dydaktyczne profesor Władysław Miodunka zdobywał na uczelniach krajowych i zagranicznych poczynając od lat 70. ubiegłego wieku, między innymi we Francji, Brazylii i Stanach Zjednoczonych.

Jest wychowawcą i mentorem  wielu polonistów w kraju i w świecie, którzy dziś polszczyznę postrzegają jako znaczący język europejski.

W audycji z cyklu: „Z językiem polskim w świat”, w którym mówimy o ważnym aspekcie działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jakim jest promocja języka i kultury polskiej w świecie, profesor Władysław Miodunka opowiedział o początkach swojej pracy, o znaczeniu nauczania języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem europejskich standardów oraz o roli  polonistów zagranicznych w szerokim promowaniu polskiej kultury w świecie.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer, a do jej wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.