Radio Parlament
Section01

W Senacie o polityce energetycznej U.E. do 2020 r. -zapowiedź.

migracja
migrator migrator 08.09.2011

12 września 2011 r. w Senacie przewodniczący komisji właściwych do spraw gospodarczych parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej dyskutować będą o potrzebie i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r.

12 września 2011 r. w Senacie przewodniczący komisji właściwych do spraw gospodarczych parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej dyskutować będą o potrzebie  i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r.

W spotkaniu uczestniczył będzie komisarz ds. energii Günther Oettinger. Przedstawi on cele i sposoby realizacji europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego UE. O roli i możliwości Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współfinansowaniu celów europejskiej polityki energetycznej  mówić będzie Philippe Maystadt, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przewidziane jest też wystąpienie Waldemara Pawlaka, wicepremiera i ministra gospodarki.

Jest to kolejne spotkanie w ramach polskiej Prezydencji.

Jednym z głównych celów strategii Europa 2020 jest ograniczenie do roku 2020 emisji CO2 o 20-30% w stosunku do poziomu z roku 1990, poprawa efektywności energetycznej o 20% oraz wzrost udziału energetyki odnawialnej do 20%. Priorytetem w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na rok 2020 i w dalszej perspektywie jest wprowadzenie nowej, europejskiej polityki infrastruktury energetycznej, która ma ułatwiać budowanie jednolitej, inteligentnej sieci europejskiej.

Aby wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej stała się faktem,  konieczne jest zapewnienie znaczącego finansowania z budżetu Unii. Nowy budżet UE na lata 2014-2020 może nie być w stanie odpowiedzieć na potrzeby europejskiego rynku i globalne wyzwania związane z konkurencją Unii z największymi gospodarkami świata. Dlatego niezbędne są nowe rozwiązania finansowe.

Spotkanie transmitować będzie Radio Parlament. Początek godz. 9.00. Zakładka „Senat”

IAR/Danuta Zaczek/Radio Parlament

Section02
Section03
Section04