Radio Parlament
Section01

Rząd przyjął Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych

IAR
Danuta Zaczek 27.03.2012

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych i skierował ją do prac parlamentarnych.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych i skierował ją do prac parlamentarnych.

Konwencję 13 grudnia 2006 roku przyjęło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.Dokument ten ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadania takich samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma zagwarantować im także uczestniczenie w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, którzy mogą przyczyniać się do rozwoju, jeśli tylko dana im będzie szansa.

Niepełnosprawny poseł Marek Plura, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych powiedział, że Konwencja jest długo oczekiwanym narzędziem dla niepełnosprawnych, który zarazem nałoży konkretne obowiązki na państwo. Konwencja przypomniał poseł jest zestawem zasad, których trzeba przestrzegać w codziennym życiu, zarówno wtedy kiedy kupuje się autobusy miejskie, remontuje chodniki czy projektuje budynki. Tym samym Konwencja mówi w jaki sposób należy tworzyć warunki dostępu osób niepełnosprawnych do tego co publiczne.

Prezes Fundacji Humanity in Action Polska Monika Mazur - Rafał podkreśla, że największym wyzwaniem dla Polski będzie odpowiednie wdrażanie postanowień Konwencji, tak aby osoby z niepełnosprawnością nie były traktowane tylko jak pacjenci ale przede wszystkim jako równoprawni obywatele.

Magda Szarota ze Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych One.pl wyjaśniała, że wielkim wyzwaniem będzie zlikwidowanie tak zwanej podwójnej dyskryminacji, która dotyka niepełnosprawnych kobiet. Jak wyjaśniła, niepełnosprawne kobiety są w dużo większym stopniu narażone na wykluczenie społeczne niż mężczyźni i by to zmienić potrzeba będzie wiele czasu i pracy.

Anna Błaszczak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapewniała, że RPO od lat zabiegał o przyjęcie Konwencji. Zarazem jednak podkreśliła, że sama ratyfikacja Konwencji gruntownie nie poprawi sytuacji osób niepełnosprawnych, które na przykład są ubezwłasnowolnione. Dlatego miedzy innymi, żeby zapewnić równość wobec prawa osób z niepełnosprawnościami ale także, by ochronić te osoby, które nie mogą tak jak inni decydować o swoim życiu trzeba stworzyć mechanizmy tak zwanego wspomaganego podejmowania decyzji.

Niepełnosprawni liczą, że prace parlamentarne zmierzające do ratyfikacji Konwencji zakończone zostaną jeszcze w kwietniu tak, by prezydent Bronisław Komorowski mógł podpisać ten dokument 5 maja w Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Informacyjna Agencja Radiowa IAR Witold Banach/magos

Section02
Section03
Section04