Radio Parlament
Section01

Janusz Lewandowski o budżecie UE na lata 2014-2020

migracja
migrator migrator 03.10.2011

Więcej Europy, więcej polityki europejskiej za te same pieniądze – tak scharakteryzował podstawowe założenia wieloletniego planu finansowego UE na lata 2014-2020 Janusz Lewandowski, komisarz ds. spraw programowania finansowego i budżetu UE.

Więcej Europy, więcej polityki europejskiej za te same pieniądze – tak scharakteryzował podstawowe założenia wieloletniego planu finansowego UE na lata 2014-2020 Janusz Lewandowski, komisarz ds. spraw programowania finansowego i budżetu UE. Janusz Lewandowski powiedział, że Unia nie planuje realnego wzrostu budżetu. Punktem odniesienia będzie rok 2013 z uwzględnieniem inflacji.

Komisarz ds. budżetu powiedział, że Komisja Europejska planuje zamrożenie wydatków na rzecz rolnictwa oraz zmniejszenie różnic w płatnościach bezpośrednich, czyli tzw. konwergencję.

W odniesieniu do polityki spójności Janusz Lewandowski przedstawił propozycję przesunięcia środków od bogatszych krajów do krajów mniej zamożnych.

Komisarz przedstawił także propozycje Komisji Europejskiej w odniesieniu do nowych źródeł finansowania budżetu europejskiego takich jak europejski podatek od transakcji finansowych oraz zmiany w podatku VAT. Zdaniem Lewandowskiego należy uprościć system ulg. W jego ocenie kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Holandia powinny rozliczać się w formie ryczałtowej.

IAR/Danuta Zaczek/Radio Parlament
Section02
Section03
Section04