Jerzy Giedroyc

Wydawnictwa Instytutu Literackiego

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011 12:49
Instytut Literacki w ciągu 57 lat działalności opublikował 637 miesięczników "Kultura", 171 "Zeszytów Historycznych" oraz 379 książek w ramach serii "Biblioteka Kultury".
Fragment okładka Archipelagu Gułag wydanego przez Instytut Literacki
Fragment okładka "Archipelagu Gułag" wydanego przez Instytut LiterackiFoto: fot. Instytut Literacki

Lista wydawnictw Instytutu Literackiego: 

1953

Witold Gombrowicz "Trans–Atlantyk", "Ślub", George Orwell "1984", Czesław Miłosz "Zniewolony umysł", James Burnham "Bierny opór czy wyzwolenie?", Czesław Miłosz "Światło dzienne" (Poezje), Czesław Straszewicz "Turyści z bocianich gniazd".

1954

Stefan Korboński "W imieniu Rzeczypospolitej...", Józef Łobodowski "Złota Hramota" (Poezje).

1955

Czesław Miłosz "Zdobycie władzy". Czesław Miłosz "Dolina Issy", Marian Pankowski "Smagła swoboda", Teodor Parnicki Koniec "Zgody Narodów". T. I-II.

1956

Stefan Korboński "W imieniu Kremla...", Raymond Aron "Koniec wieku ideologii", Graham Greene "Moc i chwała".

1957 

Leo Lipski "Dzień i noc" (Opowiadania), Andrzej Chciuk "Smutny uśmiech" (Opowiadania), Jeanne Hersch "Polityka i rzeczywistość", Czesław Miłosz "Traktat poetycki", Józef Mackiewicz "Kontra", Witold Gombrowicz "Dziennik" (1953–1956), Andrzej Bobkowski "Szkice piórkiem" (Francja 1940–1944) T. I-II, Paweł Zaremba "Historia Stanów Zjednoczonych", Aleksander Hertz "Amerykańskie stronnictwa polityczne", (Mechanizm demokracji). Daniel Bell "Praca i jej gorycze" (Kult wydajności w Ameryce).

1958 

Jan Winczakiewicz "Izrael w poezji polskiej" (Antologia), Milovan Dżilas "Nowa klasa wyzyskiwaczy" (Analiza systemu komunistycznego), Marek Hłasko "Cmentarze", "Następny do raju", Czesław Miłosz "Kontynenty", Jan Kowalik "Polska w bibliografii niemieckiej 1954–1956 oraz uzupełnienia do okresu 1945–1953", Stanisław Rembek "W polu" (Opowieść), Howard Fast "Król jest nagi", Simone Weil "Wybór pism, Albert Camus "Człowiek zbuntowany", James Burnham "Rewolucja manadżerska".

1959

Tadeusz Katelbach "Rok złych wróżb" (1943), Jurij Ławrynenko "Rozstrilane widrodżenija", Józef Łobodowski "Pieśń o Ukrainie", Tadeusz Nowakowski "Syn zadżumionych", Program Związku Komunistów Jugosławii, Krytyka “Komunista” ("Dokumenty", "Zeszyt 5") "Kultura masowa", Wybór essayów, ("Dokumenty", "Zeszyt 6"), Marek Hłasko "Hrbitovy", Jan Kowalik "Kultura" 1947–1957, Bibliografia zawartości treści, Działalność wydawnicza (1946–maj 1959), Borys Pasternak "Doktor Żiwago”, Wacław Lednicki "Glossy Krasińskiego do apolegetyki rosyjskiej", Abram Terc [i. e. Andriej Siniawskij] "Sąd idzie”, "Co to jest realizm socjalistyczny?”, Tibor Déry "Nik”, Wiktor Sukiennicki "Kolumbowy błąd”. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego komunizmu" ("Dokumenty", "Zeszyt 7"), Wacław Iwaniuk "Milczenia" 1949–1959. Poezje, Czesław Miłosz "Rodzinna Europa".

1960

Gustaw Herling–Grudziński "Skrzydła ołtarza", Halszka Guilley–Chmielowska "Spotkania na galeri", Józef Czapski "Oko" Witold Gombrowicz "Pornografia", Leo Lipski "Piotruś", Aldous Huxley "Nowy wspaniały świat poprawiony", Kazimierz Wierzyński "Tkanka ziemi", (Poezje), Stanisław Kot "Jerzy Niemirycz" - w 300-lecie Ugody Hadziackiej, Czesław Miłosz "Węgry" (“Dokumenty”, "Zeszyt 8"), Artur Maria Swinarski "Sasza i bogowie" cztery utwory dramatyczne, Andrzej Chciuk "Rejs do Smithon – Stary ocean".

1961 

Adam Ciołkosz "Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska". ("Dokumenty", "Zeszyt 9"), Bogdan Czaykowski i Bolesław Sulik "Polacy w Wielkiej Brytanii", Danuta Mostwin "Ameryko! Ameryko!", Paweł Hostowiec [i.e. Jerzy Stempowski] "Eseje dla Kassandry", Aleksander Hertz "Żydzi w kulturze polskiej", Andrzej Stawar" Pisma ostatnie". ("Dokumenty", "Zeszyt 10"), Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] "Opowieści fantastyczne", I. Iwanow [i.e. A. Remizow]" Czy istnieje życie na Marsie?", Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] "Fantasitczeskije powiesti", I. Iwanow [i.e. A. Remizow] Jest "li żizń na Marsie?", Paweł Zaremba "Historia Polski" T. I: Od zarania państwa do roku 1506.

1962

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 1", Adam Czerniawski "Topografia wnętrza", Władysław Broniewski "Wiersze", Józef Czapski "Na nieludzkiej ziemi", (Wyd. drugie), Czesław Miłosz "Człowiek wśród skorpionów", Bernard Singer "Od Witosa do Sławka", Czesław Miłosz "Król Popiel i inne wiersze", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 2" , Witold Gombrowicz "Dziennik". T. II (1957–1961), Milovan Dżilas "Rozmowy ze Stalinem", Jerzy Mond 6 "lat temu..." (Kulisy Polskiego Października), ("Dokumenty").

1963

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 3", Józef Wittlin "Orfeusz w piekle XX wieku",
Zygmunt Haupt "Pierścień z papieru", Marek Hłasko "Opowiadania", Maria Czapska "Polacy w ZSSR" (1939–1942) "Antologia,Witold Jedlicki "Klub Krzywego Koła", ("Dokumenty", "Zeszyt 12"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 4", Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] "Lubimow", "We własnych oczach". Antologia współczesnej literatury sowieckiej, Gustaw Herling–Grudziński "Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice", Jan Kowalik "Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie 1939–1962", "Bibliografie" Tom I.

1964

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 5", Marek Hłasko "Wszyscy byli odwrócen" i – "Brudne czyny", Kazimierz Wierzyński "Kufer na plecach" Poezje, Bogdan Czaykowski "Spór z granicam" Poezje, Wincenty Witos "Moje wspomnienia" T. I-III, Walter G. Krywicki "Byłem agentem Stalina" ("Archiwum Rewolucji"), Jan Bielatowicz "Gaude Mater Polonia", 102, Stanisław Mackiewicz "Polityka Becka", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 6", Ignazio Silone "Wybór towarzyszy", ("Archiwum Rewolucji"), Wiktor Sukiennicki "Biała księga", Fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych, ("Dokumenty", "Zeszyt 13"), 106. Juliusz Mieroszewski "Ewolucjonizm".

1965

Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] "Myśli niespodziewane", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 7", Wacław Iwaniuk "Wybór wierszy", Michał K. Pawlikowski "Wojna i sezon", Gustaw Herling–Grudziński "Inny świat" Zapiski sowieckie (Wyd. 2), Witold Gombrowicz "Kosmos", Borys Lewickyj "Terror i rewolucja" ("Archiwum Rewolucji"), Stanisław Vincenz "Po stronie pamięci" Wybór esejów, Danuta Mostwin "Olivia", Czesław Miłosz "Gucio zaczarowany" Poezje, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 8", Jerzy Pietrkiewicz "Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne", January Grzędziński "Maj 1926", Mikołaj Arżak [i.e. Julij Daniel] "Odkupienie i inne opowiadania", Arthur Koestler "Fragmenty wspomnień", ("Archiwum Rewolucji").

1966  

Michel Garder "Agonia reżymu w ZSSR". ("Archiwum Rewolucji"), Piotr Guzy "Krótki żywot bohatera pozytywnego", "Dialog polsko–niemiecki w świetle dokumentów kościelnych" (“Dokumenty”, "Zeszyt 15"),"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 9", Barbara Toporska "Siostry" Powieść, "Sąd idzie! Stenogram z procesu Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela", (“Dokumenty”, "Zeszyt 16"), Marek Hłasko "Piękni dwudziestoletni", Borys Lewickyj "Polityka narodowościowa ZSSR", ("Archiwum Rewolucji"), Mihajlo Mihajlov "Tematy rosyjskie". ("Archiwum Rewolucji"), George J. Flemming [i.e. Jerzy Działak] "Polska mało znana", Jacek Kuroń i Karol Modzelewski "List otwarty do Partii" ("Dokumenty", "Zeszyt 17"), Zeszyty "Historyczne", "Zeszyt 10", Wacław Lednicki "Rosyjsko–polska entente cordiale" (jej oczątki i fundamenty, 1903–1905), Adam Czerniawski "Sen–Cytadela–Gaj" Poezje, "Schizmy" (“Dokumenty”), "Zeszyt 18", George J. Flemming [i.e. Jerzy Działak] "Czym to się je? Czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów", Witold Gombrowicz "Dziennik" (1961–1966) – "Operetka", Aleksander Hertz "Refleksje amerykańskie", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 11".

1967

Olga Scherer "W czas morowy" Powieść, Alicja Zawadzka–Wetz "Refleksje pewnego życia" Wspomnienia ("Dokumenty", "Zeszyt 19"), Bonifacy Miązek "Ziemia otwarta" Poezje, Juliusz Mieroszewski "Polityczne neurozy", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 12", Aleksander Hertz "Szkice o ideologiach", Wiktor Sukiennicki "Legenda i rzeczywistość" Wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ("Dokumenty", "Zeszyt 20"), Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] "Widziane z góry", Galina Sieriebriakowa "Hurgan", Swietlana Allilujewa "Dwadzieścia listów do przyjaciela" ("Archiwum Rewolucji"), Aleksander Weissberg–Cybulski "Wielka czystka" ("Archiwum Rewolucji"), Leopold Tyrmand "Życie towarzyskie i uczuciowe" Powieść.

1968

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 13", Kazimierz Wierzyński "Czarny polonez" Poezje, Czesław Dobek "Drugi rzut i inne opowiadania",Wacław Iwaniuk "Ciemny czas Poezje", Leon Mitkiewicz "Z gen. Sikorskim na obczyźnie" (Fragmenty wspomnień). ("Dokumenty", "Zeszyt 21") Alicja Iwańska "Świat przetłumaczony", Piotr Guzy "Stan wyjątkowy", Julian Kulski "Stefan Starzyński w mojej pamięci" ("Dokumenty", "Zeszyt 2"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 14", Andriej Sacharow "Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej" ("Dokumenty", "Zeszyt 23"), Jerzy Andrzejewski "Apelacja" Powieść, Eugenio Reale "Raporty" (Polska 1945–1946), ("Dokumenty", "Zeszyt 24"), Stanisław Wygodzki "Zatrzymany do wyjaśnienia" Powieść, Henryk Grynberg "Zwycięstwo" Powieść.

1969

"Wydarzenia marcowe 1968" ("Dokumenty", "Zeszyt 25"), "Dominique de Roux" Rozmowy z Gombrowiczem, Iwan Koszeliwec "Ukraina 1956–1968" ("Dokumenty", "Zeszyt 26"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 15", Kazimierz Wierzyński "Sen mara" Poezje, Polskie Przedwiośnie. "Wydarzeń marcowych" t. 2. – Czechosłowacja. ("Dokumenty", "Zeszyt 27"), Józef Mackiewicz "Nie trzeba głośno mówić" Powieść, Andrzej Busza "Znaki wodne" Poezje, Gustaw Herling–Grudziński "Upiory rewolucji" Eseje, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 16", Czesław Miłosz "Widzenia nad zatoką San Francisco", Czesław Miłosz "Miasto bez imienia" Poezje, Paulina Preiss "Biurokracja totalna", "Komunizm z ludzką twarzą" ("Dokumenty", "Zeszyt 28"), Witold Gombrowicz "Ferdydurke" (Dzieła zebrane, tom I), Franciszek Kalinowski "Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940–1945", Władysław Bieńkowski "Motory i hamulce socjalizmu" ("Dokumenty", "Zeszyt 29"), "Znasz–li ten kraj?" ("Dokumenty", "Zeszyt 30").

1970

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 17", Witold Gombrowicz "Trans–Atlantyk" (Dzieła zebrane, tom II), Aleksander Sołżenicyn "Krąg pierwszy" T. I-II, Sławomir Mrożek "Dwa listy i inne opowiadania", Witold Gombrowicz "Poronografia" (Dzieła zebrane, tom III), Andriej Amalrik "Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?", ("Dokumenty", "Zeszyt 31") Witold Gombrowicz "Kosmos" (Dzieła zebrane, tom IV), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 18", Władysław Bieńkowski "Kryzys rolnictwa czy kryzys polityki rolnej?" (Z dodatkiem "Katechizmu rolniczego"), ("Dokumenty", "Zeszyt 32"), Andrzej Bobkowski "Coco de Oro", Juliusz Mieroszewski "Modele i praktyka", Tadeusz Nowakowski "Happy–End" Powieść, "Głosy stamtąd  ZSSR i PRL" (Od opozycji do rewolucji), ("Dokumenty", "Zeszyt 33").

1971

O. N. Burba–Kochański [i.e. Edward Goskrzyński] "List do emigranta" ("Dokumenty" "Zeszyt 34") Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] "Cienie w pieczarze", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 19", Bogdan Czaykowski "Point–no–point" Poezje, "Poznań 1956 – Grudzień 1970" ("Dokumenty", "Zeszyt 35"), Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka", Witold Gombrowicz "Teatr" (Dzieła zebrane, tom V), Witold Gombrowicz "Dziennik (I) 1953–1956" (Dzieła zebrane, tom VI), Władysław Bieńkowski Drogi wyjścia. ("Dokumenty", "Zeszyt 36"), Danuta Irena Bieńkowska "Pieśń suchego języka". Poezje, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 20", Władysław Bieńkowski "Socjologia klęski", "Dramat Gomułkowskiego czternastolecia" ("Dokumenty", "Zeszyt 37"), Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec) "Od Berdyczowa do Rzymu", Witold Gombrowicz Dziennik (II) 1957–1961" (Dzieła zebrane, tom VII), Janusz Szpotański "Satyra podziemna", Witold Gombrowicz "Dziennik (III) 1961–1966" (Dzieła zebrane, tom VIII).

1972

Ewa Wacowska "Rewolta szczecińska i jej znaczenie" ("Dokumenty", "Zeszyt 38"), Czesław Miłosz "Prywatne obowiązki", Danuta Mostwin "Ja za wodą, ty za wodą... " ,"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 21", Witold Gombrowicz "Opowiadania"  (Dzieła zebrane, tom IX), Andrzej Chciuk "Wizyta w Izraelu", "Sąd orzekł.. . " ("Dokumenty", "Zeszyt 39"), Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] "Romans zimowy", Aleksander Sołżenicyn "Krąg pierwszy" T. I-II, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 22", Leszek Kołakowski "Obecność mitu".

1973

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 23", Adam Krzyżanowski "Dzieje Polski", Kazimierz Orłoś "Cudowna melina" Powieść, Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka" (Wyd. 2), "Wymiar sprawiedliwości w PRL" ("Dokumenty", "Zeszyt 40"), Zeszyty Historyczne "Zeszyt 24", Gustaw Herling–Grudziński "Dziennik pisany nocą" 1971–1972, Zeszyty Historyczne "Zeszyt 25", Władysław Żeleński Zabójstwo ministra Pierackiego, Maria Hirszowicz "Komunistyczny Lewiatan", Zeszyty Historyczne "Zeszyt 26", "Przeciw niewolnictwu", "Głos wolnej Rosji", ("Dokumenty", "Zeszyt 41"), Marek Hłasko "Cmentarze— Następny do raju", Marek Hłasko "Opowiadania", Witlod Gombrowicz "Varia", (Dzieła zebrane, tom X), Włodzimierz Odojewski "Zasypie, wszystko zawieje".

1974

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 27". Bogdan Madej "Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości" Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] "Śledztwo", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 28", Czesław Miłosz "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada", "Powszechna deklaracja praw człowieka w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim" ("Dokumenty", "Zeszyt 42"), Aleksander Sołżenicyn "Archipelag GuŁag 1918–1956" Próba analizy literackiej. I-II, "Zeszyty Historyczne" "Zeszyt 29", Jacek Bierezin "Wam" Poezje, "Zeszyty Historyczny", "Zeszyt 30", Michał Heller "Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka".

1975

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 31", Stefan Korboński "Polskie Państwo Podziemne", "Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945", Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] "Ewolucja czy rewolucja", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 32", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 33", Maria Danilewicz "Zielińska Bibliografia", "Kultura" (1958–1973), "Zeszyty Historyczne" (1962–1973), "Działalność wydawnicza" (1959–1973), Aleksander Sołżenicyn "Archipelag Gułag", 1918–1956, Próba analizy literackiej. III-IV, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 34", Andriej Sacharow "Mój kraj i świat".

1976

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 35", Leszek Kołakowski "Główne nurty marksizmu", "Powstanie–rozwój–rozkład" Tom I, Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] "Ludzie w akwarium" Powieść, Witold Sułkowski "Szkoła zdobywców", "Zeszyty Historyczne",  "Zeszyt 36", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 37", Stanisław Swianiewicz "W cieniu Katynia", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 38", Juliusz Mieroszewski "Materiały do refleksji i zadumy".

1977

Wacław Solski "Moje wspomnienia",  Bogdan Madej "Maść na szczury" ("Bez cenzury"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 39", Aniela Steinsbergowa "Widziane z ławy obrończej" ("Bez cenzury"),  Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] "Krótkie spięcie" (Marzec 1968) " ("Dokumenty", "Zeszyt 43"), Stanisław Barańczak "Ja wiem, że to niesłuszne", Wiersze z lat 1975–1976. ("Bez cenzury"),  "Ruch oporu" ("Dokumenty", "Zeszyt 44"),  Adam Michnik "Kościół, lewica, dialog", ("Bez cenzury"), "Zeszyty Historyczne"  Zeszyt 40, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 41", Czesław Miłosz "Ziemia Ulro", Wiktor Woroszylski "Literatura" Powieść. ("Bez cenzury"), Leszek Kołakowski "Główne nurty marksizmu", "Powstanie–rozwój–rozkład" Tom II, Witold Gombrowicz "Wspomnienia polskie – Wędrówki po Argentynie" (Dzieła zebrane, tom XI), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 42".

1978

Kazimierz Brandys "Nierzeczywistość" ("Bez cenzury"), Władysław Gnomacki [i.e. Janusz Szpotański] "Towarzysz Szmaciak czyli Wszystko dobre, co się dobrze kończy", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 43", Aleksander Sołżenicyn "Archipelag Gułag" 1918–1956. Próba analizy literackiej. V-VI-VII, Maria Danilewicz Zielińska "Szkice o literaturze emigracyjne"j, Maria Czapska "Czas odmieniony", Władysław Bieńkowski "Socjalizm po 60 latach" ("Bez cenzury"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 44", Ryszard Krynicki Nasze życie rośnie. Wiersze, ("Bez cenzury"),  PPN–Polskie Porozumienie Niepodległościowe. ("Bez cenzury"), Jacek Kuroń Zasady ideowe. ("Bez cenzury"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 45", Julian Wołoszynowski "Było tak", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 46", Leszek Kołakowski "Główne nurty marksizmu Powstanie–rozwój–rozkład" Tom III, Maria Danilewicz Zielińska "Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie".

1979

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 47", Jerzy Bartecki [i.e. Juliusz Kolipiński] "Gospodarka na manowcach" — Paweł Tenczyński "Uwagi na marginesie" Stanisław Barańczak "Etyka i poetyka" ("Bez cenzury"), Bronisław Krzyżanowski "Wieleński matecznik, 1939–1944" ("Bez cenzury"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 48",Czesław Miłosz "Ogród nauk, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 49", George Orwell "1984" Powieść, Czesław Miłosz "Dolina Issy" Powieść, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 50", Marek Tarniewski [i.e.Jakub Karpiński] "Porcja wolności" (Październik 1956). "Dokumenty", "Zeszyt 45".

1980

Kazimierz Orłoś "Trzecie kłamstwo" Powieść, "Raport o stanie narodu i PRL" ("Dokumenty", "Zeszyt 46"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 51", "Głos", Niezależny miesięcznik społeczno–polityczny ("Dokumenty", "Zeszyt 47"), Antoni Rekulski [i.e. Wiktor Kulerski] "Czy drugi Katyń?", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 52", Gustaw Herling–Grudziński "Dziennik pisany nocą" (1973–1979), "Konwersatorium", "Doświadczenie i przyszłość",  "Jak z tego wyjść? " (Opracowanie wynikówankiety), ("Dokumenty", "Zeszyt 48"), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 53", Janina Kowalska [i.e. Hanna Świderska] "Pogranicze", Zofia Romanowiczowa "Skrytki", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 54", Henryk Grynberg "Życie codzienne i artystyczne", Czesław Miłosz "Zniewolony umysł" (Dzieła zbiorowe, tom III), Czesław Miłosz "Zdobycie władzy" (Dzieła zbiorowe, tom IV), Czesław Miłosz "Rodzinna Europa" (Dzieła zbiorowe, tom VI), Czesław Miłosz "Prywatne obowiązki" (Dzieła zbiorowe, tom VII), Czesław Miłosz "Ziemia Ulro" (Dzieła zbiorowe, tom VIII), Czesław Miłosz "Dolina Issy" (Dzieła zbiorowe, tom V), Czesław Miłosz "Widzenia nad zatoką San Francisco" (Dzieła zbiorowe, tom IX).

1981

Czesław Miłosz "Ogród nauk" (Dzieła zbiorowe, tom X), Paweł Zaremba "Historia Dwudziestolecia" (1918–1939), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 55", Kazimierz Brandys "Miesiące", "1978–1979", Czesław Miłosz "Poezje" T. I. (Dzieła zbiorowe, tom I), Stanisław Barańczak "Tryptyk z betonu", "zmęczenia i śniegu" (“Bez cenzury”), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 56", Czesław Miłosz "Poezje" T. II, (Dzieła zbiorowe, tom II), Maciej Broński [i.e. Wojciech Skalmowski] "Teksty i preteksty", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 57", Józef Czapski "Tumult i widma", Maria Januszkiewicz "Kazachstan", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 58", Maria Danilewicz "Zielińska Bibliografia", “Kultura” (1974–1980), “Zeszyty Historyczne” (1974 1980), "Działalność wydawnicza" (1974–1980), Czesław Miłosz "Poezje" T. III, (Dzieła zbiorowe, tom XI),

1982

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 59", Adam Czerniawski "Wiek złoty, 1969–1981", Zdzisław Najder "Ile jest dróg?", Marek Nowakowski "Raport o stanie wojennym", Piotr Guzy "Krótki żywot bohatera pozytywnego" (Powieść), Konstanty A. Jeleński "Zbiegi okoliczności", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 60", Witold Gombrowicz "Dziennik" (1953–1956), (Dzieła zebrane, tom VI), Witold Gombrowicz "Dziennik" (1957–1961), (Dzieła zebrane, tom VII), Witold Gombrowicz "Dziennik" (1961–1966), (Dzieła zebrane, tom VIII), Kazimierz Brandys "Miesiące 1980–1981", "Zeszyty Historyczne",  "Zeszyt 61", Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] "Płonie Komitet" (Grudzień 1970–Czerwiec 1976), Witold Gombrowicz "Ferdydurke" (Dzieła zebrane, tom I), Witold Gombrowicz "Pornografia" (Dzieła zebrane, tom II), Witold Gombrowicz "Wspomnienia polskie", "Wędrówki po Argentynie" (Dzieła zebrane, tom XI), Stefan Kisielewski "Podóż w czasie", Adam Mickiewicz "Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego", Józef Kuśmierek "Stan Polski", Grażyna Pomian "Polska Solidarności", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 62", Sławomir Mrożek "Vatzlav", "Ambasador".

1983

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 63" Czesław Miłosz "Świadectwo poezji", "Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku", Stanisław Swianiewicz "W cieniu Katynia", Wojciech Karpiński "Amerykańskie cienie" Marek Nowakowski "Raport o stanie wojennym" II, Adam Zagajewski "List", "Oda do wielości" Poezje, Zygmunt Korybutowicz [i. e. Andrzej Friszke] "Grudzień 1970", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 64", Arthur Koestler "Ciemność w południe", Jacek Kaczmarski "Wiersze i piosenki", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 65" Zbigniew Herbert "Raport z oblężonego miasta i inne wiersze", "Prawa człowieka i obywatela w PRL (13 XII 1981– 13 XII 1982)", ("Dokumenty", "Zeszyt 49"), Alfa [ i.e. Kazimiera Kijowska] "Rozmowy niekontrolowane – rozmowy niekontrolowane – rozmowy niekontrolowane", Marek Nowakowski "Notatki z codzienności" (Grudzień 1982–Lipiec 1982), "Zeszyty Historyczne",  "Zeszyt 66", Ryszard Bugajski "Przesłuchanie" Scenariusz filmowy, Leopolita [i.e. Roman Zimand] "Teksty cywilne przez Leopolitę".

1984

Jerzy Holzer "Solidarność", "1980–1981", "Geneza i historia", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 67", Henryk Siewierski "Spotkanie narodów", Gustaw Herling–Grudziński "Dziennik pisany nocą" (1980–1983), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 68", Jarosław Marek Rymkiewicz "Rozmowy polskie latem 1983" (Fragmenty powieści), "Zeszyty Historyczny",  "Zeszyt 69", Michał Heller "Polska w oczach Moskwy", Kazimierz Brandys Miesiące", "1982–1984", Sławomir "Mrożek Alfa", Marek Nowakowski "Dwa dni z Aniołem", Włodzimierz Odojewski "Zabezpieczanie śladów", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 70", Czesław Miłosz "Nieobjęta ziemia", Józef Łobodowski "Dwie książki", Zofia Romanowiczowa "Na Wyspie".

1985

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 71", Adam Michnik "Z dziejów honoru w Polsce", "Wypisy więzienne", Jan Mur [i.e. Andrzej Drzycimski, Andrzej Kinaszewski] "Dziennik internowanego" (Grudzień 1981grudzień 1982), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 72", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 73", Czesław Miłosz "Zaczynając od moich ulic" (Dzieła zbiorowe, tom XII), Wiktoria Kraśniewska [i.e. Barbara Skarga] "Po wyzwoleniu..." (1944–1956), Wojciech Giełżyński "Budowanie Niepodległej", Ewa Maria Slaska "Dochodzenie", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 74", Piotr Wandycz "Polska a zagranica".

1986

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 75", "Protokoły tzw. Komisji Grabskiego", "Tajne dokumenty PZPR". (Dokumenty, "Zeszyt 50"), Leopold Unger "Orzeł i reszta", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 76", Andrzej Szczypiorski "Początek", Marek Nowakowski "Grisza, ja tiebie skażu ...", Igor Newerly "Zostało z uczty bogów", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 77", Jacek Trznadel "Hańba domowa", "Rozmowy z pisarzami", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 78".

1987

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 79", Daniel Beauvois "Polacy na Ukrainie", 1831 – 1863. "Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie", Jan Lipski "Szkice o poezji", Jarosław Marek "Rymkiewicz Żmut ", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 80", Kazimierz Orłoś "Historia ", "Cudownej meliny", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 8 1", Innocenty M. Bocheński "Sto zabobonów ", "Krótki filozoficzny słownik zabobonów ", Kazimierz Brandys "Miesiące "  1985 – 1987, Czesław Miłosz "Kroniki ", "Zeszyty Historyczny", "Zeszyt 82".

1988

Jarosław Marek Rymkiewicz "Umschlagplatz", Janusz Anderman "Kraj świata", "Zeszyty Historyczne", " Zeszyt 83", Michał Heller "Maszyna i śrubki", "Jak hartował się człowiek sowiecki" Jerzy R. Krzyżanowski "Banff". Powieść, Jakub Karpiński "Taternictwo nizinne", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 84", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 85",Witold D. Sylwestrowicz "Listy niewysłane", "Dziennik z okresu wojny, wrzesień 1939–kwiecień 1945", Marek Nowakowski "Karnawał i post", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 86".

1989

Zygmunt Haupt "Szpice, Opowiadania, warianty, szkice", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 87", Maria Danilewicz "Zielińska Bibliografia", "Kultura" (1981–1987), "Zeszyty Historyczne" (1981–1987), "Działalność wydawnicza" (1981 – 1987), Witold Bereś, Krzysztof Burnetko "Tylko nie o polityce", "Wywiady Promienistych", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 88", Kazimierz Braun "Pomnik", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 89", Gustaw Herling – Grudziński "Dziennik pisany nocą" (1984–1988), Paweł Smoleński (Tomasz Jerz) "Pokolenie kryzysu", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 90".

1990

Zbigniew Brzeziński "Wielkie bankructwo", "Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku",
"Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1939". Na podstawie tekstów min. Józefa Becka, opracowała Anna M. Cienciała, "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 91", Bernard Nowak "Cztery dni Łazarza", Zbigniew Herbert "Elegia na odejście", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 92", Czesław Miłosz "Rok myśliwego", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 93", Agata Tuszyńska "Rosjanie w Warszawie", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 94".

1991

Jakub Karpiński "Dziwna wojna", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 95", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 96", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 97", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 98".

1992

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 99", Wacław Zbyszewski "Zagubieni romantycy i inni", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 100", Zygmunt Hertz "Listy do Czesława Miłosza" (1952–1979), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 101", Smecz [i.e. Tomasz Jastrun] "Z ukosa", Roman Zimand "Materiał dowodowy", "Szkice drugie", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 102".

1993

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 103", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 104", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 105", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 106".

1994

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 107", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 108", Wacław Iwaniuk "Moje strony świat", "Poezje", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 109", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 110"

1995

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 111", "Zeszyty Historyczne ", "Zeszyt 112", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 113", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 114".

1996

"Zeszyty Historyczne", " Zeszyt 115", Jacek Krawczyk, Janusz Szymański "Bibliografie", "Zeszyty Historyczne", "1–110" (1962–1994), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 116", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 117", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 118".

1997

"Zeszyty Historyczne. "Zeszyt 119", Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk. "Bibliografia", "Kultura" (1988–1996), “Zeszyty Historyczne” (1988–1996), "Działalność wydawnicza" (1988–1996), "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 120", "Zeszyty Historyczne",  "Zeszyt 121", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 122".

1998

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 123", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 124", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 125", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 126".

1999

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 127", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 128", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 129", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 130".

2000

"Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 131", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 132", "Zeszyty Historyczne", "Zeszyt 133".