Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - cz.392

01.01.1900 00:00
  • Przegląd wiadomości pod redakcją Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego). W audycji m.in.: relacja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat podpisania traktatu pokojowego Izraela z Egiptem * Korespondencja Kazimierza Komły z Rzymu - na temat zbiorowej audiencji Jana Pawła II dla małych dzieci, starszej młodzieży i dla pielgrzymów z całe Dodaj do playlisty
Przegląd wiadomości pod redakcją Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego). W audycji m.in.: relacja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat podpisania traktatu pokojowego Izraela z Egiptem * Korespondencja Kazimierza Komły z Rzymu - na temat zbiorowej audiencji Jana Pawła II dla małych dzieci, starszej młodzieży i dla pielgrzymów z całego świata, udzielonej każdej z tych grup w innym miejscu (streszczenie przemówień Ojca Świętego) * Fragmenty wypowiedzi Kazimiery Kaliszewskiej - piosenkarki mieszkającej na emigracji - opisującej przeżycia i wrażenia z audiencji w Watykanie * Komentarz autora - na temat wybijania medali pamiątkowych z okazji wizyty papieskiej - przez m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski.