Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.2)
Wszystkie Roman Polański w rozmowie z Janem Tyszkiewiczem. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe