Sezon na Dwójkę: Co słychać w literaturze?

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2010 15:11
5 kwietnia 2010, godz. 18:00

 
1. Rozmowa z Andrzejem Biernackim – autorem wstępu do książki Juliusza Wiktora Gomulickiego Podróże po Szpargalii. Mieszaniny literacko-obyczajowe.


''

Juliusz W. Gomulicki – edytor tekstów Norwida, varsavianista, redaktor pism literackich, pracownik IBL i Ossolineum. Miłośnik książek.

Podróże po Szpargalii  drukowane były w odcinkach od marca 1957 do lutego 1960 roku na łamach „Nowych Książek”. Te wypisy z dawnej prasy, z różnych publikacji i rękopisów są – jak pisze we wstępie do książki Andrzej Biernacki  – „ubocznym wynikiem właściwych studiów historycznoliterackich, pasji badania wszelkich archiwów, bez wzgardy dla prywatnych. Sięga się, o ile można, do czasopism nie tylko ważnych i poważnych, lecz również do – chciałoby się rzec – makulatury. Zewsząd wypisywał sobie autor marginalia uzyskanych odkryć”.2. Rozmowa z Tomaszem Ososińskim – tłumaczem i autorem komentarzy do książki Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce Rainera Marii Rilkego.

''


Druga strona natury… to zbiór tekstów prozatorskich Rainera Marii Rilkego – wybitnego austriackiego poety – które w większości nie były dotychczas tłumaczone na język polski. Znajdują się tu artykuły prasowe, eseje, listy, prozy poetyckie i, co ciekawe, fragmenty dzienników autora Elegii duinejskich
3. Prezentacja najnowszego, przygotowanego z okazji Roku Fryderyka Chopina, numeru „Zeszytów Literackich”.

 

''


Wśród autorów chopinowskiego numeru „Zeszytów Literackich”:  Anderszewski, Bieńkowska, Bizan, Cyz, Głowiński, Hoffman, Musierowicz, Paczowski, Pociej, Reich-Ranicki, Szczeklik, Wierzbicki, Zachwatowicz, Żuławski...

Ponadto antologia Chopin w literaturze (Achmatowa, Balzac, Baudelaire, Brodski, Cioran, Czapski, Delacroix, Eliot, Enzensberger, Gide, Gombrowicz, Hartwig, Herbert, Hesse, Iwaszkiewicz, Levi-Strauss, Miłosz, Mann, Nietzsche, Norwid, Pasternak, Proust, Szczepański, Wierzyński, Wilde...).
4. Rozmowa z Markiem Zagańczykiem o książce Tomasa Venclovy Z dzienników podróży.

 

''

Tomas Venclova – litewski poeta, eseista, badacz i tłumacz literatury pięknej – prowadzi dzienniki od czterdziestu lat. Wydany tom zawiera, wybrane przez autora, zapiski z jego licznych podróży (do Chin, Japonii, Argentyny, Republiki Południowej Afryki).Na audycję zaprasza Dorota Gacek