Section1
Świat niewidomych w Polsce
Wszystkie Siostra Hieronima ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Foto: Grzegorz Śledź/PR2