Section1
Świat niewidomych w Polsce
Wszystkie Jadwiga Dziura, s. Hieronima, Władysław Lucjan Gołąb, s. Elżbieta Foto: Grzegorz Śledź/PR2