Section1
Świat niewidomych w Polsce
Wszystkie Jadwiga Dziura Foto: Grzegorz Śledź/PR2