Section1
Świat niewidomych w Polsce
Wszystkie Władysław Lucjan Gołąb, s. Elżbieta Foto: Grzegorz Śledź/PR2