Section1
Dyskusja o Czesławie Niemenie
Wszystkie Czesław Niemen Foto: Grzegorz Śledź/PR2