Section1
Dyskusja o Czesławie Niemenie
Wszystkie Kuba Ambrożewski i Marek Gaszyński Foto: Grzegorz Śledź/PR2