Section1
Dyskusja o Czesławie Niemenie
Wszystkie Marek Gaszyński Foto: Grzegorz Śledź/PR2