Section1
Dyskusja o Czesławie Niemenie
Wszystkie Marek Gaszyński i Bartek Chaciński Foto: Grzegorz Śledź/PR2