Section1
Dyskusja o Czesławie Niemenie
Wszystkie Mirosław Pęczak Foto: Grzegorz Śledź/PR2