Section1
Sergiusz Rachmaninow przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Jury Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Kusiński Wojciech/PR2