Section1
Sergiusz Rachmaninow przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Wojciech Michniewski Foto: Kusiński Wojciech/PR2