Section1
Sergiusz Rachmaninow przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Jacek Hawryluk Foto: Kusiński Wojciech/PR2