Section1
Sergiusz Rachmaninow przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Płytowy Trybunał Dwójki Foto: Kusiński Wojciech/PR2