Section1
Sergiusz Rachmaninow przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Andrzej Sułek Foto: Kusiński Wojciech/PR2