Section1
Płytowy Trybunał Dwójki z "Preludiami" Debussy’ego
Wszystkie Dorota Kozińska, Jacek Hawryluk, Kacper Miklaszewski Foto: Grzegorz Śledź