Section1
Płytowy Trybunał Dwójki z "Preludiami" Debussy’ego
Wszystkie Dorota Kozińska, Kacper Miklaszewski, Jacek Hawryluk i Karol Radziwonowicz. Foto: Grzegorz Śledź