Section05

Reszta świata

Section07
O audycji

"Reszta świata" to audycja, w której Polska jest fragmentem większej całości. Jakie globalne procesy kształtują nasze postawy i wybory? A w jaki sposób decyzje podejmowane przez nas wpływają na życie ludzi mieszkających gdzieś daleko?

Jak wygląda normalność w różnych częściach świata? Jak bardzo inaczej można patrzeć na życie, rodzinę, pracę czy ambicje

Łączymy się ze światem i uczymy się od siebie. Patrzymy z szacunkiem i ciekawością na inność, zwykłość i "nie-codzienność".

W "Reszcie świata" Nowy Jork i Kraśnik albo Delta Okavango i Suwalszczyzna są równie interesujące. Otwieramy szeroko okno dla ciekawych świata  tego blisko i tego daleko.

Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach,

Tomasz Michniewicz