Rafał Lemkin - to on nazwał "ludobójstwo"

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023 18:08
84 lata temu rozpoczęła się II wojna światowa. Podczas jej trwania Niemcy popełnili jedne z najstraszniejszych zbrodni w historii ludzkości, niektóre z nich pozostawały nienazwane. Zmienił to polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin. 
Autorem pojęcia ludobójstwo jest Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia.
Autorem pojęcia "ludobójstwo" jest Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia.Foto: shutterstock.com/Aerial Mike
  • Rafał Lemkin mianem "ludobójstwa" nazwał bezimienne dotąd zbrodnie. 
  • Doprowadził do przyjęcia przez ONZ Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, co nastąpiło 9 grudnia 1948 roku. 
  • Rafałowi Lemkinowi troska o prześladowanych i dyskryminowanych towarzyszyła od dzieciństwa. 
  • W 1944 roku, w USA wydał książkę pt. "Rządy państw Osi w okupowanej Europie". W tej książce po raz pierwszy zostało użyte słowo "ludobójstwo" i została zawarta koncepcja ludobójstwa. 
  • Pod terminem "ludobójstwo" kryje się wiele działań kierowanych z zamiarem zniszczenia części lub całości grupy etnicznej, narodowej, rasowej bądź religijnej.
  • III Rzesza po II wojnie światowej nie była sądzona za ludobójstwo. Jej zbrodniarze jednak byli skazywani pod tym zarzutem. 


Nawet w czasie II wojny światowej nie istniało prawo pozwalające ścigać i karać odpowiedzialnych za masowe eksterminacje. "Jesteśmy świadkami bezimiennej zbrodni" - w ten sposób Winston Churchill określił to czego dopuszczały się oddziały niemieckie. Imię tym zbrodniom nadał w końcu polski prawnik Rafał Lemkin. Zaproponował pojęcie ludobójstwo. 

Rafał Lemkin był światowej sławy prawnikiem, ale też wybitną jednostką, człowiekiem który wpłynął w pewien sposób na rozwój prawa międzynarodowego - mówi profesor Agnieszka Bieńczyk-Missala Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. - Stworzył słowo "ludobójstwo" i doprowadził do przyjęcia przez ONZ Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, co nastąpiło 9 grudnia 1948 roku. 

W obronie prześladowanych

Profesor Agnieszka Bieńczyk-Missala podkreśla, że Rafał Lemkin już od dziecka interesował się grupami prześladowanymi i dyskryminowanymi. - W swoim pamiętniku pisze, że "Quo vadis" Sienkiewicza zrobiło na nim ogromne wrażenie, szczególnie wątek prześladowania chrześcijan - zdradza. - Później studiował prawo we Lwowie. W tym czasie dochodziło do zbrodni na Ormianach w Turcji, trwał Wielki Głód na Ukrainie. On nie mógł się pogodzić z tym, że w prawie międzynarodowym, przed II wojną światową, masowe zabijanie nie było zakazane. 


Posłuchaj
05:45 czwórka czwórka do piątej 01.09.2023 rafał lemkin.mp3 O Rafale Lemkinie i wprowadzonym przez niego terminie "ludobójstwo" opowiada profesor Agnieszka Bieńczyk-Missala (Czwórka do piątej/Czwórka)

 

Lata 1939-45 były dla niego przełomem. Rafał Lemkin zobaczył, że jego projekt obrony prześladowanych musi zostać doprowadzony do końca. Zdecydował się opuścić Polskę, przez Wilno dostał się do Szwecji, następnie do USA. - Tam rozpoczął pracę nad książką, która została opublikowana w 1944 roku, pt. "Rządy państw Osi w okupowanej Europie". W tej książce po raz pierwszy zostało użyte słowo "ludobójstwo" i została zawarta koncepcja ludobójstwa. 

Co jest ludobójstwem?

Dziś, potocznie kojarzymy ludobójstwo z masowym, fizycznym zabijaniem, jednak koncepcja Rafała Lemkina jest szersza. Zgodnie z Konwencją ludobójstwo oznacza zbrodnie popełnioną z zamiarem zniszczenia części lub całości grupy etnicznej, narodowej, rasowej bądź religijnej. - W definicji uwzględniono słowo "zamiar", czyli intencje, które jest trudno udowodnić, dlatego w historii nie tak często się zdarzało udowodnić zbrodnie ludobójstwa i ukarać za nią.

W pojęciu tym obok fizycznej eksterminacji, zakłada się, że ludobójstwo to też:

  • doprowadzenie do rozstroju psychicznego członków danej grupy
  • przekazywanie dzieci z jednej grupy do innej, a w konsekwencji wynaradawianie ich
  • stworzenie warunków prowadzący do rozstroju nerwowego, jak obozy koncentracyjne czy obozy śmierci
  • podejmowanie czynności mających na celu wstrzymanie narodzin członków danej grupy

Udowodnienie ludobójstwa jest bardzo trudne. Profesor nazywa to konstrukcją subiektywno-obiektywną. - Zamiar to coś co mamy w naszych głowach. Żeby go udowodnić potrzebne są plany, oficjalne przemówienia w których sprawca, organizator zbrodni ten zamiar potwierdza - wyjaśnia. 

Norymberga bez ludobójstwa

III Rzesza była sądzona za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Jednak nie za zbrodnie ludobójstwa. - To była trudna sytuacja dla Rafała Lemkina, który był doradcą delegacji amerykańskiej w Norymberdze. Jemu zależało żeby ludobójstwo było w aktach oskarżeniach, jednak była to nowa koncepcja - ocenia prawniczka. - Doszło też do rywalizacji koncepcji Lemkina i koncepcji Hersch Lauterpacht (autora terminu "zbrodnie przeciwko ludzkości"). Lemkin czuł się tu przegrany. 

Zobacz także:

Mimo to dosyć szybko poszczególne państwa zaczęły uwzględniać zbrodnie ludobójstwa w swoich aktach prawnych. M.in. Adolf Eichman, nazistowski zbrodniarz wojenny, został skazany przez Izrael za zbrodnie ludobójstwa. 

***

Tytuł audycji: Czwórka do piątej

Prowadzi: Marta Hoppe

Materiał: Jędrzej Rosiewicz

Data emisji: 01.09.2023

Godzina emisji: 15.39

pj