Samorząd studencki. Dlaczego warto do niego dołączyć?

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020 14:00
Samorząd studencki posiada bardzo szerokie uprawnienia. Ma wpływ na decyzje o programie studiów, podziale i przeznaczaniu środków finansowych, w pewnym stopniu sprawuje też władze.
Studia to czas beztroski. Nie powinien być jednak pozbawiony kultury osobistej.
Studia to czas beztroski. Nie powinien być jednak pozbawiony kultury osobistej.Foto: Harbucks/shutterstock.com

 

Posłuchaj
student studia koronawirus 1200 free
Ile kosztują studia w trakcie pandemii?

Wśród podstawowych zadań samorządu studenckiego możemy wymienić:

  • reprezentacja ogółu studentów uczelni;
  • uchwalenie regulaminu samorządu studentów, w którym określa zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich działania oraz kompetencje;
  • działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych oraz kulturalnych studentów;
  • decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie;
  • uzgadnianie z senatem treści zmian regulaminu studiów;
  • opiniowanie planów i programów studiów;
  • wyrażanie, wspólnie z przedstawicielami samorządu doktorantów w organie dokonującym wyboru lub w komisji konkursowej, zgody na powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie

W audycji sprawdzimy, jak dołączyć do samorządu. Dowiemy się też, co daje bycie starostą roku i z czym tak naprawdę studenci powinny się do niego zgłaszać. Czy pracodawcy zwracają uwagę na to, że w CV pojawia się informacja o pełnionych funkcjach w samorządzie? Jakie zadania samorząd ma w czasie pandemii? 

***

Na audycję "Strefa studenta" zapraszamy we wtorek (10.11) po godz. 14.05. Program poprowadzi Weronika Puszkar.

kul

Zobacz więcej na temat: Czwórka studenci edukacja