Section1
Życie codzienne w stanie wojennym
Wszystkie Plakat umieszczony w witrynie sklepu, krytykujący decyzje IX Zjazdu PZPR, które w efekcie spowodowały drastyczne braki w zaopatrzeniu. Olsztynek, 7.10.1981 Foto: PAP/CAF/Tadeusz Zagodziski