Section1
Życie codzienne w stanie wojennym
Wszystkie Mleko w dziale nabiałowym w Supersamie na placu Unii Lubelskiej. Warszawa, 1.02.1982 Foto: PAPCAF/Tomasz Langda