Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie Posiedzenie Biura Politycznego KC KPZR z 10 września 1981 Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998