Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie W kwietniu 1981 odbyło się w Brześciu tajne spotkanie towarzyszy Andropowa, Ustinowa z towarzyszami Kanią i Jaruzelskim. Tu zdecydowano o wprowadzeniu stanu wojennego. Stenogram z posiedzenia Biura Politycznego KC KPZR z 9 kwietnia 1981. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998