Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie Na trzy dni przed stanem wojennym radzieckie politbiuro nie wiedziało, co zrobi Jaruzelski. Mówi o tym stenogram z posiedzenia Biura Politycznego KC KPZR z 10 grudnia 1981. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998