Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie - Jak widzicie, tow. Jaruzelski w swoim piśmie wyraża głęboką wdzięczność za bratnią pomoc - mówił Breżniew na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR z 14 stycznia 1982. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998