Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie - Kontrrewolucja w Polsce atakuje na całym froncie - tak mówił Leonid Breżniew na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR z 22 stycznia 1981. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998