Nowe Technologie

Przyszłość danych mobilnych

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2013 03:33
Według raportu Cisco Visual Networking Index, dzięki utrzymującemu się stałemu szybkiemu wzrostowi mobilnych połączeń internetowych, do 2017 roku można spodziewać się aż 13-krotnego wzrostu mobilnego ruchu danych. Około 93 procent tego ruchu generowanego będzie za pomocą różnego rodzaju urządzeń mobilnych, takich jak tablety, smartfony czy laptopy - szybkość transmisji wzrośnie aż 7-mio krotnie.
Przyszłość danych mobilnych

Według informacji zawartych w dokumencie Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast, do roku 2017 będzie istniało ponad 10 miliardów urządzeń obsługujących połączenia mobilne — w tym 8,6 miliarda osobistych urządzeń mobilnych i 1,7 miliarda  urządzeń M2M podłączonych do sieci. Szacuje się, że w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce) będzie w użyciu ponad 570 milionów urządzeń mobilnych, w tym 471 milionów urządzeń osobistych i 103 miliony mobilnych urządzeń M2M podłączonych do sieci.

Wzrost ruchu przyniesie wiele nowych możliwości biznesowych koncentrujących się na analizowaniu i przetwarzaniu danych dostarczanych przez samych użytkowników, ale też przez urządzenia, które coraz częściej, w sposób autonomiczny, komunikują się ze sobą. Zbierane informacje umożliwiają sieciom operatora inteligentnie dostosowywać się do zmian w celu podniesienia jakości i tworzenia nowych usług. Odpowiednia reakcja sieci na zmiany odbywa się w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym i dotyczyć może zarówno zmiany po stronie dostępu radiowego np. przeciążenia komórki radiowej, jak również zmiany po stronie użytkownika np. wyczerpania limitu transferu danych. Osiągana dzięki Cisco Quantum wrażliwość sieci jest niezwykle istotna w heterogenicznych sieciach radiowych wykorzystujących wiele technologii i stanowi przewagę rynkową operatora.

Technologia Cisco umożliwia wykorzystanie unikalnych walorów operatora do tworzenia propozycji biznesowej również poza tradycyjny krąg odbiorców w modelu B2B2C.

Inteligentne oprogramowanie — Cisco Quantum

Aby umożliwić dostawcom usług lepszą analizę danych nt. ruchu w ich sieciach, Cisco wprowadza obecnie na rynek Cisco Quantum. Jest to oprogramowanie powstałe w wyniku integracji własnych rozwiązań z pochodzącymi z ostatnich akwizycji narzędziami, na które wydano w ciągu ostatniego roku ponad 1,5 miliarda dolarów. Cisco Quantum dostarcza sieciom mobilnym niedostępną dotąd inteligencję w kilku poniżej opisanych zakresach:

  • Cisco Quantum Network Abstraction Suite: Oferuje warstwę abstrakcji, która służy do gromadzenia danych o ruchu w sieci oraz ich udostępnianiu w czasie rzeczywistym wszelkim procesom decyzyjnym związanym z obsługą klienta.
  • Cisco Quantum Policy Suite: System zarządzania politykami zbudowany wokół nowej koncepcji opartej o rozumienie wymagań stawianych sieci operatora przez coraz to nowe typy aplikacji. Oferuje personalizowanie usług przy jednoczesnym skalowaniu i elastyczności zarządzania profilami użytkowników.
  • Cisco Quantum Analysis Suite: Udostępnia funkcje analizy biznesowej (Business Intelligence) w oparciu o dane na temat profilu abonenta, jego lokalizacji oraz otoczenia sieciowego, posługując się zarówno źródłami historycznymi, jak też informacjami w czasie około rzeczywistym. Dzięki wbudowanym gotowym algorytmom, system udostępnia gotowe pulpity, ale także dostarcza w pełni funkcjonalne API, które pozwala tworzyć wszelkie aplikacje - w tym również na smartfony.  Dzięki temu możliwe jest tworzenie nowych przychodów pośrednich np. w modelu B2B2C.
  • Cisco Quantum Wide Area Network (WAN) Orchestration Suite: Udostępnia narzędzia do zarządzania siecią, które znacznie upraszczają zarządzanie ruchem i pojemnością, zwiększając efektywność sieci oraz redukując koszty operacyjne dostawców usług, zwłaszcza w środowiskach IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching).

Inteligentny dostęp

Cisco jest obecnie liderem na rynku małych komórek (Small Cells), konsekwentnie przekształcając je w platformę innowacji biznesowych, czego wyrazem są:

  • Moduł Cisco 3G Small Cell stanowi wtyczkę przeznaczoną dla Access Point’ów Cisco Aironet®  zmieniający Access Point Wi-Fi w pełni funkcjonalny punkt dostępowy obu technologii. Ułatwia on rozwój systemów dzięki integracji licencjonowanych małych komórek (Small Cells) i nielicencjonowanych Access Pointów w jednej obudowie i w tej samej jednorodnej infrastrukturze. Moduł Cisco 3G Small Cell łatwo znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje już dziś infrastruktura Wi-Fi Cisco Aironet- jak na przykład w przedsiębiorstwach.
  • Ruter Cisco ASR 901S przeznaczony do backhauling’u, został zaprojektowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych w szerokiej skali odporności temperaturowej. Jest to rozwiązanie gwarantujące niezawodny routing i pełny zakres funkcjonalny w połączeniu z bardzo małymi wymiarami i niezwykłą odpornością na warunki atmosferyczne.

Inteligentna infrastruktura

Aby umożliwić obsługę wielu połączeń, konieczną w rzeczywistości „Internetu Wszechrzeczy”, wiodące na rynku rozwiązanie Cisco ASR 5000 znajduje zastosowanie w samym sercu przekształcenia sieci do technologii 4G. ASR5000 został wdrożony u ponad 210 operatorów na całym świecie, w tym kilku w Polsce. Rozwiązanie to udostępnia najwyższą elastyczność niezbędną, aby sprostać dynamicznym i ciągle zmieniającym się wymaganiom Internetu mobilnego.

 

 autor: Jan Petersen

Czytaj także

Większość preferuje urządzenia mobilne

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2013 11:48
Wg Gartnera w 2013 roku w ręce konsumentów na całym świecie trafi 1,2 mld nowych smartfonów i tabletów. Z kolei według badania agencji SW Research przeprowadzonego na zlecenie firmy Trend Micro na grupie losowo wybranych ośmiuset internautów w wieku 18-65 lat, niemal 58 proc. respondentów korzysta z urządzeń mobilnych.
rozwiń zwiń