Nowe Technologie

Big Data będzie rządzić

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2013 07:18
Wszystko wskazuje na to, że hasłem roku 2013 będzie Big Data, czyli duże zbiory danych. To jeden z najczęstszych ostatnio tematów dyskusji dotyczących zaawansowanych technologii. Zdaniem Josepha Regera, dyrektora technicznego Fujitsu Technology Solutions, w związku z Big Data pojawią się nowe modele biznesowe.
Dr Joseph Reger
Dr Joseph RegerFoto: Fujitsu Technology Solutions

 

Jeszcze nigdy nie tworzyła danych tak szybko jak obecnie. Na całym świecie działa dziś miliard komputerów PC, 600 milionów smartfonów, miliard samochodów i 45 milionów serwerów, a samoloty odbywają codziennie około 100 tysięcy lotów. Urządzenia te generują lub przechowują niezliczone gigabajty danych, których łączna ilość jest trudna do wyobrażenia.

Co właściwie oznacza termin „Big Data”? T

Z perspektywy firm wyspecjalizowanych w przechowywaniu danych wiąże się on z pojemnością, która wystarczy do pomieszczenia wszystkich takich danych, ponieważ każdy bajt jest cenny. Dla firm obsługujących serwery jest to przede wszystkim moc przetwarzania pozwalająca na obsługę ogromnych woluminów surowych danych. Producenci oprogramowania wymienią natomiast na pierwszym miejscu analitykę, tj. algorytmy analizujące przechowywane dane. Wszystkie te odpowiedzi odnoszą się do różnych aspektów koncepcji Big Data.

Według mnie największe możliwości oferowane przez Big Data wiążą się z coraz szybszym przepływem użytecznych danych z coraz bardziej zaskakujących miejsc. W rozpoczynającej się dekadzie Big Data nie będzie już tylko modnym tematem dyskusji, ale znajdzie stałe miejsce w codziennej działalności firm. Podsumowując, najkrócej zdefiniowałbym termin „Big Data” jako zdolność do pozyskiwania ważnych i użytecznych informacji poprzez bardzo szybką analizę wielkich zbiorów danych pochodzących z wielu źródeł różnego typu.

Im więcej danych, tym trafniejsze decyzje

Ogólnie mówiąc, im więcej surowych danych mamy do dyspozycji, tym większe prawdopodobieństwo, że podejmiemy trafną decyzję biznesową. Pomogą nam w tym technologie umożliwiające łączenie informacji pochodzących z różnych miejsc. Za kilka lat będzie nie do pomyślenia, aby NIE korzystać z wielu źródeł danych podczas rozwiązywania problemu klienta lub przygotowywania nowej oferty.

  • Korzystając z bogatych i zróżnicowanych danych, które nie muszą znajdować się w tym samym miejscu ani nawet mieć tego samego formatu, instytucje administracji publicznej będą mogły skuteczniej rozwiązywać ważne problemy społeczne. Koncepcja Big Data pomoże firmom w prognozowaniu, ponieważ na podstawie tak dużej ilości informacji z różnych źródeł można tworzyć modele zbliżone do rzeczywistych, a także w znajdowaniu nowych sposobów prowadzenia działalności.
  • Big Data to z jednej strony duże możliwości, z drugiej – poważne wyzwania. Musimy nauczyć się, jak wykorzystać dostęp do ogromnych ilości informacji oraz nowe metody analityczne, aby znajdować nowe rozwiązania i możliwości. Na przykład podczas tworzenia prognoz można łączyć własne dane z informacjami dodatkowymi pochodzącymi od innych podmiotów, co pozwoli uzyskać dokładniejszy i bardziej szczegółowy obraz przyszłości.
  • Łącząc dane z konta na Facebooku oraz profil zakupów online, można natychmiast uzyskać znacznie lepszy wgląd w preferencje i potrzeby klienta. Natomiast po uzupełnieniu tych danych informacjami z innych źródeł, dotyczącymi np. najczęściej odwiedzanych miejsc według aktywności w mediach społecznościowych lub historii lokalizacji – szybko stworzyć dokładny, wielowymiarowy profil, który ma dużą wartość w przypadku nowych rodzajów usług. Jak wiadomo, wszystko, co wartościowe, jest pożądane, więc warto również zadbać o skuteczną ochronę takich danych.

Era brokerów informacji

Uważam, że w takich warunkach powstanie nowa branża – pośrednictwo informacyjne. Broker informacji może równocześnie pełnić funkcje pośrednika, kuratora i konsultanta. Chcesz spojrzeć na swoich dotychczasowych lub potencjalnych klientów z nowej perspektywy? Możesz w tym celu pozyskać dodatkowe informacje, a nawet dane analityczne, korzystając z usług zewnętrznych.

Korzystanie z zewnętrznych źródeł danych powinno być oparte na podobnych zasadach, jak analiza zdolności kredytowej w banku. Każdy, kto uzyskuje do nich dostęp, powinien widzieć tylko przeznaczone dla niego dane. Pomoże to w zachowaniu poufności, co jest niezbędne, aby określenie „Big Data” nie kojarzyło się z Big Brotherem.

  • W połowie lat 20. XXI w. pośrednictwo informacji najprawdopodobniej będzie już powszechnie stosowane. Trzeba jednak pamiętać, że gdy wszyscy mają dostęp do wszystkiego, osiągnięcie przewagi nad konkurencją staje się znacznie trudniejsze. W ciągu najbliższych 10 lat przewagę taką zdobędą firmy, które mają już dostęp do danych Big Data i potrafią je inteligentnie interpretować. W ten sposób powstaną nowe modele biznesowe, rynki zostaną podzielone, a nowe usługi wygenerują dodatkową wartość.

Firmy często gromadzą dziś duże ilości danych, ale nie znają ich wartości lub nie znalazły jeszcze sposobu jej określenia. Na pewno jednak nie zamierzają pozbywać się tych danych, nie wiedząc, ile są warte. Powinny więc szybko opracować plan określenia wartości i wykorzystania zgromadzonych informacji.

W najbliższym czasie na rynku pojawią się brokerzy informacji. Najlepsi będą proponować innowacyjne i opłacalne ekonomicznie koncepcje wykorzystania różnych źródeł danych (mówimy cały czas o przeszukiwaniu ogromnych zbiorów informacji). Łączenie danych z możliwie największej liczby źródeł w celu uzyskania pełnego obrazu zagadnienia stanie się regułą, nie wyjątkiem. Część takich danych nie będzie rezultatem zarejestrowanych zdarzeń z przeszłości, ale symulacji przeprowadzonych za pomocą nowoczesnych modeli lub scenariuszy biznesowych lub społecznych.

Pionierzy świata nowych danych

Jednym z nowych zawodów będzie analityk danych (data scientist), który pomoże firmom w nawigacji po oceanie bitów i bajtów. Specjalista taki wie, jak osiągnąć maksymalne korzyści ze zbiorów danych i znaleźć właściwe rozwiązania. Potrafi również zadać odpowiednie pytania, aby ocenić nowe koncepcje i możliwości biznesowe. Doskonale zna nie tylko potrzebne metody i technologie, ale również wymagania konkretnych branż i firm.

  • Niektórzy analitycy będą pracować dla firm nowego typu, których jedynym zasobem jest dostęp do wielu zbiorów danych oraz zdolność do analizowania informacji gromadzonych przez innych.
  • Na razie radzę więc firmom, aby nie pozbywały się swoich danych. Pamięć masowa jest stosunkowo tania, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie zbiory dalej powiększać. Warto jednak poszukać nowych sposobów ich wykorzystania. Na razie być może nie ma zbyt wielu analityków danych, ale z pewnością znajdą się firmy, które wiedzą, jak ważne są duże zbiory danych i jakie możliwości się z nimi wiążą. Niektóre z takich firm oferują pakiety obejmujące odpowiednie narzędzia, algorytmy, serwery, pamięć masową itp., które ułatwiają określenie, ile są warte zgromadzone dane i co jest potrzebne do pełnego wykorzystania potencjału Big Data.autor: Joseph Reger