Polskie Radio

Dzień Statystyki Polskiej

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2021 13:37
Gościem "Eureki" będzie prezes Głównego Urzędu Statystycznego - dr Dominik Rozkrut, z którym porozmawiamy o historii statystki polskiej, jej znaczeniu dla funkcjonowania Państwa, ale także o potrzebie spisów w naszych czasach i o zaplanowanym na ten rok spisie powszechnym.
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.Foto: Shutterstock/shisu_ka

9 marca 1789 roku Fryderyk Józef Jan Kanty Moszyński - referendarz wielki litewski, wicekomendant Szkoły Rycerskiej, a później marszałek wielki koronny (wnuk naturalny króla Augusta II Mocnego i hrabiny Cosel) zgłasza na Sejmie Czteroletnim konstytucję sejmową „Lustracja dymów i podanie ludności”. Była to jedyna na świecie analiza sytuacji dochodowej państwa i propozycja przeprowadzenia spisu, co prawda jeszcze nie powszechnego, ponieważ nie objął on stanów uprzywilejowanych, tj. szlachty i duchowieństwa, ale był podstawą szacunków obliczania zaludnienia Rzeczpospolitej końca XVIII wieku. Wyniki tego spisu miały posłużyć do powzięcia uchwały w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów.30 zaprasza utrzymania stałej stutysięcznej armii. W spisie ujęto nie tylko liczbę ludności, ale także jej strukturę społeczno-zawodową. I właśnie 9 marca został ustanowiony w naszym kraju Dniem Statystyki Polskiej.

Ponadto w audycji: 

Światowy Dzień Inżyniera

Międzynarodowy dzień inżyniera został ustanowiony z inicjatywy Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) i obchodzony jest 4 marca, co nawiązuje do dnia założenia WFEO.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - organizacja polskich środowisk inżynierskich, włączyła się w organizację ŚDI i w tym roku - i wraz z Politechniką Śląską zorganizowała w trybie on-line tegoroczne obchody poświęcone kształceniu inżynierów przyszłości oraz pojazdom przyszłości.

Gościem programu będzie prezes FSNT NOT pani Ewa Mańkiewicz - Cudny, która mówić będzie o zawodzie inżyniera, jego znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa i o działalności organizacji inżynierskich w Polsce.

Czytaj również: 

***

Na "Wieczór odkrywców" w paśmie "Eureka" w poniedziałek (8.03) o godz. 19.30 zaprasza Krzysztof Michalski. 

ans