Polskie Radio

Matura 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym: "Przedwiośnie" i "Pan Tadeusz" [ARKUSZE EGZAMINACYJNE]

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2023 14:12
Pierwszy dzień matur za nami. Dziś abiturienci pisali egzamin dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym w dwóch formułach - 2023 i 2015. Wśród tematów znalazły się m.in.: "Przedwiośnie" i "Pan Tadeusz". Publikujemy pełną treść zadań. 
Egzamin maturalny w jednej ze szczecińskich szkół średnich
Egzamin maturalny w jednej ze szczecińskich szkół średnichFoto: PAP/Marcin Bielecki

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Mają wybór: mogą napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego.

Język polski - tematy

Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie? Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? - te tematy, jak przekazują maturzyści z techników, były do wyboru podczas pisania rozprawki na egzaminie z języka polskiego.

Tematy podali Polskiej Agencji Prasowej - po wyjściu z egzaminu - maturzyści z Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach - inne arkusze egzaminacyjne rozwiązują maturzyści z czteroletnich liceów ogólnokształcących (zdają w nowej formule), a inne maturzyści z czteroletniego technikum (zdają w starej formule).

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu).

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów z krakowskiego technikum w tym roku należało zinterpretować wiersz Ewy Lipskiej "Mogę".

Na napisanie egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści z techników mają 170 minut.

MATURA 2023 - JĘZYK POLSKI. ZOBACZ ARKUSZE ZADAŃ

Arkusz egzaminu na poziomie podstawowym (formuła 2015):

Matura język polski formuła 2015.pdf

Arkusz egzaminu na poziomie podstawowym (formuła 2023):

Matura język polski formuła 2023.pdf

Arkusz wypracowania (formuła 2023):

Arkusz wypracowania (formuła 2023).pdf

Harmonogram matur

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00. Poniżej daty kolejnych matur:

 • 5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.
 • 8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego oraz kultury antycznej.
 • 9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.
 • 10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.
 • 16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.
 • 17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
 • 18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.
 • 22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Wyniki egzaminów

Sesja ustnych egzaminów maturalnych rozpocznie się 10 maja, potrwa do 23 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 1 do 19 czerwca (sesja egzaminów pisemnych 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 5-7 czerwca).

Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

***

as