Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Babuśka z Dziadusiem, Przyłuki 1905 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego