Polskie Radio Dzieciom

Nowatorskie programy nauczania dla dzieci i młodzieży

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2018 16:30
System edukacji w Polsce potrzebuje nowych dróg dotarcia do dzieci i młodzieży. Obecnie mamy w Polsce nową podstawę programową, co daje też nowe szanse do tworzenia nowych programów nauczania. Jakie metody sprawdzają się dziś najlepiej i czy ważna jest w nich kreatywność i innowacyjność? O tym w rozmowie z ekspertami.
Audio
  • „Bardzo często nauczyciele stosują kompilacje różnych metod. Do każdego ucznia i do każdej klasy trzeba dotrzeć w inny sposób”. (Strefa rodzica/Polskie Radio Dzieciom).
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock

- Nauczanie na pierwszym poziomie edukacji czyli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej powinno odbywać się przez zabawę czyli poprzez stosowanie metod aktywizujących w każdej sytuacji i w każdej czynności, a także w każdym temacie – powiedziała Agnieszka Karczewska-Gzik – edukator, trener i ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

- Nowa podstawa programowa jest jedynie głównym zarysem tego jakie mamy cele kształcenia i jakie mamy wymagania względem uczniów. Natomiast to w jaki sposób będzie ona realizowana i w jaki sposób nauczyciele będą uczyć uczniów, to należy już do atrybutów programu nauczania. Obecnie mamy nową podstawę programową, a więc przed nauczycielami stoją nowe wyzwania – powiedziała dr Beata Jancarz-Łanczkowska – dr nauk biologicznych, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, autorka programów nauczania i podręczników.

- Metodą zalecaną i preferowaną w podstawie programowej jest metoda projektu. W trakcie jej realizacji, dzieci zdobywają nową wiedzę, operują metodami aktywizującymi, uczą się wystąpień publicznych, mają odwagę mówić i opowiadać o tym nad czym pracują – powiedziała Agnieszka Karczewska-Gizk, ekspert merytoryczny w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dodając, że w trakcie tej metody wyróżnia się i wyłania lider. W efekcie powstaje produkt, np. makieta, wspólne wystąpienie - czyli uczenie się współpracy. Dzięki temu powstaje produkt, w który mogą być zaangażowani np. eksperci czyli rodzice, pracownicy placówki, dyrektor oraz jednostki samorządowe. Na tym etapie uczymy dzieci poprzez zabawę. Tu stosujemy też metody aktywizujące tj. burza mózgu, drama, dyskusja, mini wykład i wszystko w kontekście zabawy – powiedziała gość ”Strefy rodzica”.

- Metoda projektowa odgrywa istotną rolę także w nauczaniu języków obcych. Wdrażanie tej metody od najmłodszych lat jest bardzo dobrym sposobem uczenia się nowych rzeczy także języka obcego. Na etapie edukacji przedszkolnej dziecko ma oswoić się z brzmieniem obcego języka, żeby je przyzwyczaić, że są nowe języki i inne kultury, żeby uczyć je tolerancji i przygotować je w sposób właściwy do tej prawdziwej nauki języka obcego na pierwszym etapie edukacyjnym – dodała Elżbieta Witkowska, gość Polskiego Radia Dzieciom.

Praca metodą projektu jest pracą bardzo ciekawą dla nauczyciela i dla uczniów. Pokazuje, że nauczyciel otwiera tylko przysłowiowe drzwi, a dziecko musi samo już wejść i realizować projekt – powiedziała Marta Milewska, dr nauk humanistycznych w zakresie historii, ekspert merytoryczny w ORE ds. przedmiotów humanistycznych. Na początku temat do realizacji wcale może nie wydawać się ciekawy dla uczniów, jednak w miarę pracy nad nim, odkrywają coś nowego i ciekawego – dodała gość Polskiego Radia Dzieciom.

- W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie mamy dwa konkursy na opracowanie koncepcji programu nauczania. Jeden dotyczy opracowania wspomnianej koncepcji i scenariuszy lekcji dla przedszkoli, a drugi dla szkół ponadpodstawowych – powiedziała Anna Wesołowska – kierownik projektu ”Tworzenie programów nauczania” w Ośrodku Rozwoju Edukacji. - Autorzy najlepiej opracowanych koncepcji zostaną zaproszeni do współpracy celem opracowania programów nauczania ze scenariuszami zajęć. Przewidziano tu atrakcyjne gratyfikacje finansowe. Do konkursu zapraszamy nauczycieli i pracowników oświaty – dodała gość Polskiego Radia Dzieciom.

Więcej w załączonej audycji.

Rozmowę prowadził Jacek Raginis-Królikiewicz.

Więcej audycji z cyklu Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom

"Strefa rodzica" od poniedziałku do piątku w godz. 21.00 - 23.00.

Polskie Radio Dzieciom to całodobowy program radiowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nadawany w Internecie, w systemie DAB+ oraz przez aplikację Polskiego Radia, skierowany do rodzin z dziećmi z miast, mniejszych miejscowości i wsi.

Misją Polskiego Radia Dzieciom jest zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu i edukacja przez zabawę.

Stacja emituje program 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Od godz. 7.00 nadawane są audycje dla dzieci, a od godz. 21.00 pasma dla rodziców, w których znajdują się między innymi audycje poradnikowe z udziałem uznanych ekspertów.

W audycjach poruszana jest różnorodna tematyka dostosowana w formie i treści do percepcji dzieci oraz pory dnia. W swojej ofercie programowej Polskie Radio Dzieciom ma audycje m.in. o tematyce kulturalnej, artystycznej, przyrodniczej, podróżniczej, sportowej, historycznej i popularnonaukowej. 

Polskie Radio Dzieciom, jako jedyne medium na rynku, kierując się misją Polskiego Radia, nie emituje na swojej antenie żadnych reklam. Rodzice mogą zatem czuć się bezpiecznie wiedząc, że ich dzieci nie usłyszą żadnych przekazów podprogowych. 

Polskie Radio Dzieciom, jako jedyne medium na rynku, kierując się misją Polskiego Radia, nie emituje na swojej antenie żadnych reklam. Rodzice mogą zatem czuć się bezpiecznie wiedząc, że ich dzieci nie usłyszą żadnych przekazów podprogowych. 

Duży nacisk jest kładziony na  realizowanie misji edukacyjnej i przestrzeganie poprawności językowej.

Autorzy audycji starają się pomagać rodzicom w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań w trudnym procesie wychowania dzieci. Poprzez audycje pełne dźwięków wspomagają rozwój dziecięcej wyobraźni i ich kreatywność. Programy pomagają w edukacji dzieci, odnosząc się bezpośrednio, ale również pośrednio do programu nauczania, rozszerzając zakres zdobywanej wiedzy. 
Polskie Radio Dzieciom dba o kulturę słowa i  przekazu. Biorąc pod uwagę fakt, iż radio towarzyszy nam na każdym kroku (samochód/ przedszkole/ praca/ aplikacja), jest to ogromny potencjał do kształtowania postaw i przekazywania wartości, które są bezcenne, zwłaszcza dla dzieci.

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. Wspierają charytatywne akcje oraz projekty, które niosą ze sobą wartość edukacyjną. Podejmują współpracę patronacką z wartościowymi wydawnictwami, teatrami, kinami, patronatem medialnym obejmowane są również koncerty, wystawy i pokazy. Podczas wydarzeń  dziennikarze przeprowadzają wywiady z organizatorami, przygotowują relacje radiowe, prowadzą animacje na miejscu ( np. w przerwach spektakli dla dzieci).

Polskie Radio Dzieciom ma swoją stronę internetową https://www.polskieradio.pl/18,Radio-Dzieciom i profil na Facebooku https://www.facebook.com/radiodzieciom/ - tam można znaleźć więcej informacji o aktywnościach antenowych i poza antenowych.

jo

Zobacz więcej na temat: Strefa Rodzica edukacja
Zobacz także