Section1
Konferencja prasowa przed "Nową Tradycją"
Wszystkie Jan Konador, Piotr Kędziorek, Małgorzata Jędruch, Anna Szewczuk-Czech, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz oraz Kuba Borysiak Foto: Grzegorz Śledź/PR2

GALERIA