Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Okładka książki Józefa Czapskiego. Foto: Instytut Literacki w Paryżu