Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Notatnik Józefa Czapskiego ze Starobielska. Foto: Instytut Literacki w Paryżu