Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Obozowe notatki józefa Czapskiego. Foto: Instytut Literacki w Paryżu