Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Obozowe notatki Józefa Czapskiego. Foto: Instytut Literacki w Paryżu