Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Okładka zeszytu Józefa Czapskiego z Griazowca. Foto: Instytut Literacki w Paryżu